Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Ah mine'l-aşkı ve hâlâtihî

NEYİM ?

Ömrün bitirmiş
Vîrâne miyim
Aklın yitirmiş
Dîvâne miyim

Nedir bu hâlim
Artar melâlim
Söyle a zâlim
Bîgâne miyim

Kanat vururum
Döner dururum
Yanar kururum
Pervâne miyim

Şaşırdım kaldım
Binbir renk aldım
Doldum boşaldım
Peymâne miyim

Yaşlı gözlerim
Tutmaz dizlerim
Yolun izlerim
Mestâne miyim

Hâlim söylenir
Gör neler denir
Herkes eğlenir
Terâne miyim

Meczûb sanırlar
Mecnûn tanırlar
Hep aldanırlar
Uryâne miyim

Koy söylesinler
Âşık desinler
Deli bilsinler
Yegâne miyim

Aşkî can fedâ
Olsa ne fayda
Aşk oku yayda
Kemâne miyim

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 459

"Medîne-i Münevvere'nin Bülbülü" lakabıyla tanınan merhûm Abdullah Ferec, Efendi Hazretlerine muhabbetinden, Medîne-i Münevvere'de okunan bir ilâhinin nağmelerini Efendi Hazretlerinin bu nutk-i şerîfinin güftesine giydirerek okumuş ve eser Türkiye'de de çok meşhûr olmuşdur. Biz bu sayfada her iki okunuşunu da göstermek istiyoruz. Aşağıdaki ilk kayıt Medîne-i Münevvere'deki okunuşuna âittir.

 

Aşağıdaki kayıtta aynı ilâhiyi bazı farklılıklarla Türkiye'de okunduğu şekliyle dinleyebilirsiniz.

  

Abdullah Ferec hakkında bilgi için şu yazımıza bakınız.