Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Hazâ min fadlı rabbî

CEMÂL-İ İLÂHÎ

Lutfuna mazhar olan,
Cennetine girmez mi?
Hakk rızâsını bulan
Cemâlini görmez mi?

Aşk ile püryân olan
Dîdesi giryân olan
Sivâdan uryân olan
Vuslatına ermez mi?

Emr ü nehyin gözeten
Nefsiyle cihâd eden
Hakk'ın yolundan giden
Dağları devirmez mi?

Aşkullah ile yanan
Zikr-i Hakk'la uyanan
Hakk rengine boyanan
Nefsin yere sermez mi?

Bulan kulluk izzeti
Tadan tâat lezzeti
Terk eyleyen gılzeti
Yolunda cân vermez mi?

Mülke mağrûr olanı
Nefsi yüce bulanı
Dünyâya aldananı
Şeytân bile yermez mi?

Aşkî buldu medârın
Gördü Hakk'ın dîdârın
Dosta varıcak yârın
Güllerinden dermez mi?

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 415