Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Elhamdülillah ala külli na'mâ 

TAHMÎD

Her sabah erken
Uyanıver sen
De gil gönülden
Elhamdülillah

Kuşlar zikirde
Dervîş fikirde
Şâkir şükürde
Elhamdülillah

Bülbüller sazda
Güller niyâzda
Söyle namâzda
Elhamdülillah

Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
Elhamdülillah

Dilimde Kur'ân
Virdim her zamân
Tesbîhim her ân
Elhamdülillah

Kalbirnde îmân
Gönlümde sultân
Elimde fermân
Elhamdülillah

Ellerim kârda
Gönlüm hep yârda
Bollukda darda
Elhamdülillah

Oldum Halvetî
Buldum devleti
Geçdim zulmeti
Elhamdülillah

Oldum Cerrâhî
Buldum hak râhı
Feyz-i İlâhî
Elhamdülillah

Rahmete irdim
Dîdârı gördüm
Lezzeti duydum
Elhamdülillah

Cerrâhî'ye gel
Versin sana el
Hak yol budur bil
Elhamdülillah

Dergâha vardım
Yüzümü sürdüm
Cemâlin gördüm
Elhamdülillah

Dervîşler durmuş
Sâfâyı sürmüş
Dîdârı görmüş
Elhamdülillah

Haddimi bildim
Yolumu buldum
Pîrimi gördüm
Elhamdülillah

Âşık devrânda
Gönlü sultânda
Söyle her ânda
Elhamdülillah

Dergâh açıldı
Nûrlar saçıldı
Hulle biçildi
Elhamdülillah

Yatma seherde
Uğrarsın derde
Söyle her yerde
Elhamdülillah

Aşkî zikreyler
Mevti fikreyler
Hakîkat söyler
Elhamdülillah

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 388

Efendi Hazretleri, bir sohbetlerinde, bu nutk-i şerîfin yazılış hikâyesini de lutfetmişlerdi. Aşağıdaki kayıtta O'nun sesinden bu sohbeti dinleyebilirsiniz.

  

Bu nutk-i şerîf Sebilci Hüseyin Efendi tarafından Hüseynî makâmında bir ilâhi olarak bestelenmiş ve pek meşhûr olmuşdur. Aşağıdaki kayıtta bu eseri bestekârın sesinden dinleyebilirsiniz.

 

Aşağıdaki kayıtta Efendi Hazretleri, bu nutk-i şerîfini eski bir nefesin bestesiyle okuyorlar.