Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Hazret-i Pîr Efendimizin İsm-i Şerîfi 

Derdliler dermânı
Âşıklar burhânı
Velîler sultânı
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Matlûbumdur benim
Maksûdumdur benim
Mahbûbumdur benim
Nûreddin Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Zikreyle seherde 
Şifâdır her derde
Yetişir her yerde
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Derdlere dermândır
Âşıka fermândır
İns ü cin hayrândır
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Âşıkam ben sana
Himmet eyle bana
Kalb gözüm uyana
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Aşkınla mestoldum
Derdinle hast'oldum
Hakk için dost oldum
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Aşkî'ye himmet et
Sırrınla devlet et
Fazlınla rahmet et
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ 
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Efendi Hazretleri bu nutk-i şerîflerini Evc makâmında bestelemişlerdir...Aşağıdaki kayıtta bu ilâhiyi bizzat Efendi Hazretlerinin sesinden dinleyebilirsiniz...Ayrıca Cüneyt Kosal'ın da bu nutk-i şerîf üzerine Bayâtî makâmında bir ilâhisi vardır...

Evc İlâhi

 

Bayâtî İlâhî