Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Tesbihât...  

ELVEDÂ'

Hakk emrini ettik edâ
Nefsimizi kıldık fedâ
Kavuştursun bizi Hudâ
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Oruç mü'minin baş tâcı
Dertli gönüller ilâcı
Firkatinse gâyet acı
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Gündüzleri sâim olduk
Geceleri kâim olduk
Hakk rahmetin dâim bulduk
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Mü'mine tâ'at ülfettir
Münâfıka da külfettir
Oruç ne büyük devlettir
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Mescidlere hep nûr indi
Melekler bile sevindi
Şeytân hasedle yerindi
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Dergah'da Namaz 

On bir ayın sultânısın
Mü'minlerin burhânısın
Mücrimlerin amânısın
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

İhsânısın bize Hakk'ın
Şikâyet eyleme sakın
Gönüller yaktı firâkın
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Mü'min şefâ'atin özler
Hasretinle solar yüzler
Ehl-i îmân yolun gözler
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân el-vedâ'

Gafletimiz ma'zûr olsun
Günâhımız mağfûr olsun
Îmânımız ma'mûr olsun
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Aşkî'nin budur niyâzı
Ki olasın ondan râzı
Bağışla gel çâre-sâzı
Şehr-i Ramazân elvedâ'
Ey mâh-ı gufrân elvedâ'

Ziynetü'l Kulûb, sayfa 420-421

Efendi Hazretlerinin bu nutk-i şerîfleri, Neyzen Hakan Alvan tarafından Hüzzam makamında bir ilâhî olarak bestelenmişdir...Bu esere âit bir ses kaydını sizler için yayınladık...